FTK

FasTracKids Programs

We believe that your child is born with the potential to be successful. FasTracKids® programs build your child’s life-long learning skills that are essential for a bright future!

เราชื่อว่าลูกของคุณเกิดมาพร้อมกับศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จ

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นทักษะที่สำคัญ สำหรับ ศตวรรษที่ 21 ฟาสแทรคคิดส์พัฒนาทักษะนักเรียนรู้ตัวน้อยโดยการสร้าง ทักษะฟาสแทรคคิดส์ทั้ง 5 คือ การคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้, ความคิดสร้างสรรค์, การร่วมมือซึ่งกันและกัน, การสื่อสาร และ ความมั่นใจ เรามุ่งเน้นการสอนไปที่การตอบคำถามเพื่อความเข้าใจไม่ใช่การจดจำ เราให้ความสำคัญกับกระบวนการคิดมากกว่าคำตอบปลายทาง

เพราะฟาสแทรคคิดส์เข้าใจถึงสไตล์การเรียนรู้โลกกว้างที่แตกต่างกันของน้องๆ เราจึงสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สนุกสนาน และกระตือรือร้น  เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มที่ เปรียบดังต้นไม้ที่ได้ดินและน้ำที่ดีอย่างสม่ำเสมอ หนึ่งในเอกลักษณ์การเรียนการสอนที่นี่คือ Educational Zig-ZaggingSM เป็นการสอนที่ประยุกต์ทฤษฏีการเรียนการสอนจากแบบต่างๆ เช่น การสอนแบบโสแครดิต หรือการสอนแบบมอนเตสซอรี่ แล้วนำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว

ทั้งนี้โปรแกรมของเรารองรับช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดในชีวิต นั่นคือ ตั้งแต่อายุ 0 – 8 ปี ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงนี้น้องๆกำลังพัฒนาทักษะรอบด้าน ระบบการคิด, การเข้าสังคม การเรียนรู้ของน้องๆ คือการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับเค้า เราหวังว่าเราจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างประสบการณ์ที่สนุกและน่าจดจำให้กับน้องๆนะคะ

English

Experts say that learning is the most critical skill for the 21st century. FasTracKids methodology develops the skill of learning by engaging the whole child in our child-centered environment. Our programs excite young learners by building the FasTrack® Advantages: critical thinking, creativity, collaboration, communication and confidence. We focus on teaching children how to comprehend and not memorize by teaching them HOW to think, NOT WHAT to think.

Each child learns differently and your child has unique preferences in the way they understand the world around them. Our methodology allows your child to be in a dynamic, active learning environment where they can thrive. We blend the best educational methods from Socrates to Montessori, with our proprietary approach called Educational Zig-ZaggingSM. Our teachers guide your child through a combination of multimedia curriculum, hands-on projects and active classroom discussions.

We offer these programs at a critical time in your child’s development. The years between 0-8 are when your child is developing cognitively, socially and emotionally. Our early childhood programs reinforce your child’s natural development and expand their capacity for learning. The most important ingredient of the FasTracKids programs is that they’re fun with a purpose, creating an engaged child and a successful learner.

The best investment you can make is in your child’s education. We look forward to helping your child discover that life-long love of learning and creating an experience they won’t forget!

6 Months - 2 Years 6 Months

 • Baby Inspiration

  คุณเคยสงสัยไหมว่า ทารกน้อยของคุณกำลังคิดอะไรอยู่ ในฐานะพ่อแม่ เราต่างรู้ว่าทารกน้อยน้อยเหล่านี้สามารถสื่อสารได้ก่อนที่เค้าจะพูดคำแรกเสียอีก โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่ลูกน้อยกำลังสื่อสารกับคุณอยู่ ซึ่งจะช่วยลดอาการหงุดหงิดได้ อ่านต่อ

  English

  Do you ever wonder what your baby is thinking? Our FasTrack Signing program will help you understand what your child is trying to tell you, without the frustration. Read More…

 • Toddler Inspiration

  คุณคิดว่ากิจกรรมหนึ่งๆสามารถดึงความสนใจให้เจ้าตัวน้อยได้กี่นาที ? หลักสูตร Toddlers Inspiration คือ หลักสูตรที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของเจ้าตัวน้อยอายุระหว่าง 1.5 ปีถึง -3.5 ปี อ่านต่อ

  English
  Do you know how long of 2 years old child’s Attention Span?  Toddler Inspiration Program is crafted for child age between 1.5 to 3.5 years old. This is the Activities Based Learning Programs.. Read More… 

 • FasTrack® Music

  p style=”text-align: justify;”>คุณรู้หรือไม่ว่าดนตรีเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นสำหรับความสำเร็จในวิชาหลักอย่างเลขหรือวิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่ความสามารถในการอ่านและเขียน ? FasTrack® Music ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ การเคลื่อนไหว การเติบโตของน้องๆในแบบสร้างสรรค์และสนุกสนาน อ่านต่อ

  English

  Did you know that music is a springboard for your child’s success in core subjects such as math, science and literacy? FasTrack Music supports your child’s learning, moving and growing in a creative and fun way.Read More…

  Back to top

2 Years 6 Months - 4 Years 6 Months

 • Toddler Inspiration

  คุณคิดว่ากิจกรรมหนึ่งๆสามารถดึงความสนใจให้เจ้าตัวน้อยได้กี่นาที ? หลักสูตร Toddlers Inspiration คือ หลักสูตรที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของเจ้าตัวน้อยอายุระหว่าง 1.5 ปีถึง -3.5 ปี อ่านต่อ

  English
  Do you know how long of 2 years old child’s Attention Span?  Toddler Inspiration Program is crafted for child age between 1.5 to 3.5 years old. This is the Activities Based Learning Programs.. Read More…

 • FasTrack® Music

  คุณรู้หรือไม่ว่าดนตรีเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นสำหรับความสำเร็จในวิชาหลักอย่างเลขหรือวิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่ความสามารถในการอ่านและเขียน ? FasTrack® Music ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ การเคลื่อนไหว การเติบโตของน้องๆในแบบสร้างสรรค์และสนุกสนาน อ่านต่อ

  English

  Did you know that music is a springboard for your child’s success in core subjects such as math, science and literacy? FasTrack Music supports your child’s learning, moving and growing in a creative and fun way.Read More…

 • Speak Up English Inspiration

  โปรแกรม Speak Up English Inspiration นี้ จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาการทางภาษาอังกฤษของน้องๆ ซึ่งจะนำมาสู่การเปิดโลกทัศน์และการเรียนรู้สิ่งรอบๆตัวของน้องๆ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ภาษาที่สองหรือที่สามที่ดีที่สุดคือก่อนวัย  8 ขวบ อ่านต่อ

  English

  English Speak Up Inspiration program introduces and supports children’s English development, which improves the way they think and interact with the world around them. The optimal time for anyone to fluently learn another language is before age 8. Read More…

 • FasTrack® Tots

  ในขณะที่เจ้าตัวน้อยของคุณคลาน ขยับไปมา  และหัวเราะ เค้ากำลังสำรวจโลกนั่นเอง เด็กน้อยวัยนี้สำรวจและพิสูจน์โลกรอบๆตัวของเค้าด้วยการใช้ประสาทสัมผัสและมีบทสรุปของตนเอง คลาส FasTrack® Tots ของเราช่วยส่งเสริมนักสำรวจน้อยโดยการแนะแนวทางการเรียนรู้ที่พึ่งพาตนเองและให้เค้าทำความรู้จักกับมิตรภาพ อ่านต่อ

  English

  As your child toddles, wiggles and laughs, he is investigating his world. Two year olds are exploring and testing out their world, using all their senses and making their own conclusions. Our FasTrack Tots class helps meet the need of your toddler by providing a first step to independent learning and collaborative friendships. Read More…

 • FasTrack® Explorers

  การเรียนรู้ในช่วงก่อนวัยเข้าเรียนเป็นเครื่องชี้นำทัศนคติของเด็กต่อโรงเรียน ให้โปรแกรม FasTrack®Explorers เราช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีสุดให้น้องๆช่วงวัย 2-4 ปี ก่อนเข้าโรงเรียน อ่านต่อ

  English

  The preschool experience sets the stage for your child’s attitude towards school. The best first school experience for your child is through FasTrack Explorers. Our proven method of delivering a firm foundation for learning is available as a multi-day preschool program. Read More…

 • FasTrack® Discoverers

  นักเรียนรู้ตัวน้อยของคุณมีระบบประสาทที่ช่างสงสัยสำหรับการสังเกต ตรวจสอบ ลองผิดลองถูก และค้นพบบางสิ่งรอบๆตัวเค้า โปรแกรม FasTrack® Discoverers เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นโปรแกรมที่ให้น้องๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เค้าได้พัฒนาทักษะก่อนวัยเรียนและโลกกว้าง อ่านต่อ

  English

  Your young learner has a natural curiosity for investigating, experimenting and discovering. Our FasTrack Discoverers program for 3-5 year olds provides an engaging, multi-day preschool educational setting to nurture your preschooler’s inquisitiveness and prepare them for success. Read more…

  Back to top

4 Years 6 Months - 6 Years 6 Months

 • FasTrack® Music

  คุณรู้หรือไม่ว่าดนตรีเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นสำหรับความสำเร็จในวิชาหลักอย่างเลขหรือวิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่ความสามารถในการอ่านและเขียน ? FasTrack® Music ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ การเคลื่อนไหว การเติบโตของน้องๆในแบบสร้างสรรค์และสนุกสนาน อ่านต่อ

  English

  Did you know that music is a springboard for your child’s success in core subjects such as math, science and literacy? FasTrack Music supports your child’s learning, moving and growing in a creative and fun way. Read More…

 • Speak Up English Inspiration

  โปรแกรม Speak Up English Inspiration นี้ จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาการทางภาษาอังกฤษของน้องๆ ซึ่งจะนำมาสู่การเปิดโลกทัศน์และการเรียนรู้สิ่งรอบๆตัวของน้องๆ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ภาษาที่สองหรือที่สามที่ดีที่สุดคือก่อนวัย  8 ขวบ อ่านต่อ

  English

  English Speak Up Inspiration program introduces and supports children’s English development, which improves the way they think and interact with the world around them. The optimal time for anyone to fluently learn another language is before age 8. Read More…

 • FasTrack® Fundamentals

  โปรแกรม FasTrack® Fundamentals เป็นโปรแกรมที่ผสมผสานความสนุกสนาน เข้ากับการเรียนรู้ทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับน้องๆที่จะเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมเรานี้เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ถึง 8 ปี น้องๆจะได้ร่วมเดินทางเรียนรู้บทเรียนฟาสแทรคคิดส์ที่สุดแสนสนุกและน่าจดจำผ่าน 12 บทเรียนต่างๆ เช่น อวกาศ วิทยาศาสตร์โลก เป้าหมายชีวิต วรรณกรรม และอื่นๆอีกมากมาย อ่านต่อ

  English

  The FasTrack Fundamentals program is a fun, interactive way to give your child the necessary skills to succeed in the 21st century. Utilizing the interactive whiteboard and our methodology focusing on developing the whole child, FasTrack Fundamentals provides a balanced learning approach for 4-8 year olds. Read More…

 • FasTrack® Camps

  โปรแกรม FasTrack® Camps อันแสนสนุกโดยฟาสแทรคคิดส์ จะช่วยลดความหงุดหงิดของน้องๆในช่วงวันหยุดได้ รู้หรือไม่ค่ะว่า หนึ่งในวิจัยเร็วๆนี้พบว่าการหยุดพักการเรียนรู้อาจทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้หายไปได้นานถึง 6 เดือน ซึ่งอาจทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากเมื่อน้องๆ กลับมาเรียนในภาคเรียนปกติ อ่านต่อ

  English

  FasTracKids offers your child a fun, energetic day camp experience that will help them avoid the holiday education backslide. Recent studies have shown that students who “take a break” from learning can lose up to six months of education! This learning loss puts them at a significant disadvantage when they re-start school.
  Read More…

  Back to top

6 Years 6 Months - 10 Years

 • Speak Up English Inspiration

  โปรแกรม Speak Up English Inspiration นี้ จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาการทางภาษาอังกฤษของน้องๆ ซึ่งจะนำมาสู่การเปิดโลกทัศน์และการเรียนรู้สิ่งรอบๆตัวของน้องๆ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ภาษาที่สองหรือที่สามที่ดีที่สุดคือก่อนวัย  8 ขวบ อ่านต่อ

  English

  English Speak Up Inspiration program introduces and supports children’s English development, which improves the way they think and interact with the world around them. The optimal time for anyone to fluently learn another language is before age 8. Read More…

 • FasTrack® Fundamentals

  โปรแกรม FasTrack® Fundamentals เป็นโปรแกรมที่ผสมผสานความสนุกสนาน เข้ากับการเรียนรู้ทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับน้องๆที่จะเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมเรานี้เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ถึง 8 ปี น้องๆจะได้ร่วมเดินทางเรียนรู้บทเรียนฟาสแทรคคิดส์ที่สุดแสนสนุกและน่าจดจำผ่าน 12 บทเรียนต่างๆ เช่น อวกาศ วิทยาศาสตร์โลก เป้าหมายชีวิต วรรณกรรม และอื่นๆอีกมากมาย อ่านต่อ

  English

  The FasTrack Fundamentals program is a fun, interactive way to give your child the necessary skills to succeed in the 21st century. Utilizing the interactive whiteboard and our methodology focusing on developing the whole child, FasTrack Fundamentals provides a balanced learning approach for 4-8 year olds. Read More…

 • FasTrack® Camps

  โปรแกรม FasTrack® Camps อันแสนสนุกโดยฟาสแทรคคิดส์ จะช่วยลดความหงุดหงิดของน้องๆในช่วงวันหยุดได้ รู้หรือไม่ค่ะว่า หนึ่งในวิจัยเร็วๆนี้พบว่าการหยุดพักการเรียนรู้อาจทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้หายไปได้นานถึง 6 เดือน ซึ่งอาจทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากเมื่อน้องๆ กลับมาเรียนในภาคเรียนปกติ อ่านต่อ

  English

  FasTracKids offers your child a fun, energetic day camp experience that will help them avoid the holiday education backslide. Recent studies have shown that students who “take a break” from learning can lose up to six months of education! This learning loss puts them at a significant disadvantage when they re-start school.
  Read More…

  Back to top

Find a
Location