FTK

FasTrack Fundamentals

FasTrack Fundamentals

โปรแกรม FasTrack® Fundamentals เป็นโปรแกรมที่ผสมผสานความสนุกสนาน เข้ากับการเรียนรู้ทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับน้องๆที่จะเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมเรานี้เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ถึง 8 ปี น้องๆจะได้ร่วมเดินทางเรียนรู้บทเรียนฟาสแทรคคิดส์ที่สุดแสนสนุกและน่าจดจำผ่าน 12 บทเรียนต่างๆ เช่น อวกาศ วิทยาศาสตร์โลก เป้าหมายชีวิต วรรณกรรม และอื่นๆอีกมากมาย

ในทุกๆคลาสการเรียนรู้ของเรา น้องๆจะได้พบกับสิ่งท้าทายและอุปสรรคที่ไม่รู้จักเบื่อ เพื่อฝึกบรือทักษะทั้ง 5 ของฟาสแทรคคิดส์ FasTrack® Advantages และการแสดงออกผ่าน VDO Presentation น้องๆจะรู้สึกสนุกในการเผชิญหน้ากับปัญหา การเรียนรู้หลากหลายแบบ สุดท้ายน้องๆจะมีทักษะ FasTrack® Advantages ดังต่อไปนี้

♥ ความคิดสร้างสรรค์ – เราเปิดโอกาสให้น้องๆใช้จินตนาการในการจัดการปัญหา

♥ การคิดวิเคราะห์ – เราส่งเสริมให้น้องๆวิเคราะห์และรวบรวมความคิดและไอเดีย

♥ การสื่อสาร – เราสนับสนุนให้น้องจัดลำดับความคิดให้กลายเป็นการอธิบายที่เข้าใจง่าย

♥ การประสานงานร่วมมือกัน – เราสร้างกลุ่มย่อยให้น้องๆเพื่อการร่วมมือกันในการแก้ปัญหา

♥ ความมั่นใจ – เราให้ความเชื่อมั่นกับน้องๆ ไม่ว่าผลลัพธ์จะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม

 

English

The FasTrack® Fundamentals program is a fun, interactive way to give your child the necessary skills to succeed in the 21st century. Utilizing the FasTrack® Learning Station and our methodology focusing on developing the whole child, FasTrack Fundamentals provides a balanced learning approach for 4-8 year olds. Our collaborative classroom empowers your child to develop their creativity, to soar to new heights and achieve their full potential.

Our FasTrack Fundamentals program provides your child with an unforgettable two-year educational journey through 12 subjects, ranging from Creative Literature to Economics to Biology. In every class, your child will face challenges through intentionally fun curriculum that will create a lifelong love of learning.

Not only will your child be exposed to stimulating content, they will also gain valuable skills for future learning and success. Our unique learning approach is designed with an intentional focus on the FasTrack® Advantages:

Creativity – Allowing students to use their imaginations to address complicated problems
Critical Thinking – Encouraging students to analyze and finalize concepts and ideas
Communication – Supporting students as they formalize their thoughts into clear expressions
Collaboration – Bringing together students in small teams to create products and solutions
Confidence – Creating a safe place for both success and failure

fastrack_fundamentals_logo

 Become a partner with us on your child’s educational journey.

ให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางการเรียนรู้โลกกว้างของลูกคุณ