FTK

FasTrack Music

FasTrack Music

คุณรู้หรือไม่ว่าดนตรีเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นสำหรับความสำเร็จในวิชาหลักอย่างเลขหรือวิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่ความสามารถในการอ่านและเขียน ? ABC Music & Me™  เป็นหลักสูตรดนตรีของ FasTrack® Music ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ การเคลื่อนไหว การเติบโตของน้องๆในทางสร้างสรรค์และสนุกสนาน จากงานวิจัยอิสระพบว่าเด็กๆที่เรียนโปรแกรมนี้มีทักษะด้านภาษาและการอ่านเขียนที่ดีกว่าอย่างชัดเจนกว่าอีกกลุ่มที่ไม่ได้เรียน

English

Did you know that music is a springboard for your child’s success in core subjects such as math, science and literacy? Through the award-winning ABC Music & Me™ curriculum, FasTrack® Music supports your child’s learning, moving and growing in a creative and fun way. Our methodology enhances brain development and encourages creativity and confidence while inspiring imagination and musical curiosity. Our independent research shows that children enrolled in FasTrack Music made significantly larger gains in language and literacy skills compared to their peers not enrolled in the program.

We offer four levels of FasTrack Music , each one designed to be appropriate for your child’s age, development and learning style. In each music class, we focus on activities to increase your child’s progress in social, emotional, cognitive, language, literacy and physical learning while having fun!

Find the class that best suits your child below:

มาหาคลาสที่เหมาะกับน้องๆกันเถอะค่ะ

FasTrack MusicSing and Play (1 – 2 Years)

หลักสูตร Sing & Play นี้เหมาะสำหรับน้องน้อยสุดของเรา นั่นคือ อายุ   1-2 ปี กิจกรรมของคลาสจะมุ่งเน้นไปที่ระบบการสัมผัส การเคลื่อนไหว ความสนุกสนานของเสียงเพลงเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและระบบประสาทของน้องๆ นอกจากนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะสร้างความผูกพันระหว่างคุณและลูกน้อย

English

Our Sing and Play program was developed for our youngest learners. It provides a sensory rich environment, complete with music, movement and fun, to create and strengthen your baby’s neural pathways. Each FasTrack Music Sing and Play class creates special bonding moments between parent and child as well as beginning to instill a lifelong love of music. Call your local center to enroll your child today.

FasTrack MusicWiggle and Grow (2-3 Years)

คลาส Wiggle and Grow นี้ เหมาะสำหรับเด็กเล็กวัยวุ่นที่พร้อมจะเป็นนักสำรวจตัวน้อยได้ทุกเมื่อ กิจกรรมในคลาสจะเปิดโอกาสให้เด็กน้อยเรียนรู้ผ่านการค้นหา การคิดและทดลองทำในไอเดียตนเอง อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักสำรวจตัวน้อยต้องการคือการร่วมมืออย่างกระตือรือร้นของคุณพ่อและคุณแม่เพื่อให้เค้ารู้สึกปลอดภัย คลาสนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจ การหัดควบคุมตนเอง ซึ่งจัดว่าเป็นทักษะแรกๆสำหรับนักเรียนรู้ตัวน้อย

English

Our Wiggle and Grow class gives busy toddlers a chance to explore and discover, to initiate their own ideas, and to respond in their own ways. Your active participation provides the security your child needs. As you play instruments, sing, and dance, you’ll uncover an engaging musical world while building your toddler’s confidence, self-control, and early language skills. Call your local center to enroll your child today.

FasTrack MusicLaugh and Learn (3-4 Years)

น้องๆก่อนวัยเตรีอมอนุบาลช่วงอายุระหว่าง 3-4 ปี สามารถเพลิดเพลินกับหลักสูตร Laugh & Learn ผ่านเรื่องราวทางดนตรีที่มีรายละเอียดมากขึ้น เนื้อเพลงที่มีความซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการเคลื่อนไหวและการฝึกใช้เครื่องดนตรีที่หลากหลายชนิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อปลุกจินตนาการและทักษะการเข้าสังคมนั่นเอง

English

Preschoolers thrive on pretend play so our Laugh and Learn classes include songs, stories, and instrument ensembles to nurture your child’s budding creativity. Bonus: it’s fun! With cognitive, emotional, and social benefits, a FasTrack Music class is the perfect place for your preschooler. Call your local center to enroll your child today.

FasTrack MusicMove and Groove (4-6 Years)

เด็กๆที่มีได้เรียนหลักสูตร FasTrack Music ตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มของการเรียนรู้จะสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ด้านดนตรได้มากกว่า ในคลาสนี้เราจะได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับดนตรีที่ลึกลงและเจาะจงมากยิ่งขึ้น เช่น หลักพื้นฐานของดนตรี ตัวโน๊ต พื้นฐานการพัฒนาเสียง ลักษณะดนตรีที่หลากหลาย และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งหลายเหล่านี้เปรียบเสมือนรากฐานสำคัญที่น้องๆสามารถจะเอาไปต่อยอดดนตรีในแบบลักษณะที่เค้าชอบได้

English

Children who continue with the FasTrack Music class into early school age will develop a greater capacity for learning and a lifelong love of music. In FasTrack Music class, your budding musician will be introduced to fundamental musical concepts, notation, and the basics of vocal development, establishing a great foundation for any music lessons your child might take in the future. Children explore a wide variety of musical styles and the instruments of the orchestra through group ensemble play, music, games, and stories from many cultures. These classes are a musical learning experience that set the stage for future success. Call your local center to enroll your child today.

fastrack_music_logo

Music gives your child a strong foundation for learning.

ดนตรีช่วยให้พื้นฐานของการเรียนรู้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น