FTK

FasTracKids Methodology

Fastrackids resized-228ที่ฟาสแทรคคิดส์เราไม่ได้ให้ความสำคัญที่ผลลัพธ์แต่เราเน้นกระบวนการคิด นักเรียนของเรากระตือรือร้น พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในคลาสเพื่อที่จะพัฒนาความคิดและจิตใจ นักเรียนฟาสแทรคคิดส์เหล่านี้จะมีพื้นฐานการเรียนรู้ที่แข็งแรงและอุปนิสัยความช่างสงสัยและเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในแต่ละคลาสจะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ที่สนุกแต่มีเป้าหมายในการเรียนรู้ นอกจากกิจกรรมแล้ว เรายังเปิดโอกาสให้มีการร่วมมือกันและการเสียสละในแนวทางของตนเอง คลาสเรียนจะเริ่มต้นด้วยการที่คุณครูปูพื้นฐานบทเรียนด้วยการสนทนาตอบโต้อย่างเข้มข้นกับนักเรียน หลังจากนั้น  เราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ นั่นคือ FasTrack® Learning Station จะบอกเล่าเรื่องราวในบทเรียนนั้นๆ ผสมผสานกับการตั้งคำถามและอภิปรายโดยคุณครูและเด็กเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น

ท้ายที่สุดนักเรียนก็จะร่วมมือกันทำชิ้นงานร่วมกัน อาจมีการออกแรงในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เข้าในบทเรียนในหลากหลายมุมมอง วิธีอันเป็นอกลักษณ์นี้เองเราเรียกกันว่า Educational ZigzaggingSM  เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆจะได้รับโอกาสในการทบทวนบทเรียนในแบบที่ไม่น่าเบื่อ การอภิปรายจะไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวกับบทเรียนเท่านั้น แต่เด็กๆยังได้พูดคุยถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่กับสถานการณ์ต่างๆอีกด้วย ซึ่งจะทำให้เด็กมีข้อได้เปรียบในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว

Fastrackids resized-471

คุณพ่อ คุณแม่และผู้ปกครองเป็นบุคคลที่มีอิทธพลต่อการเรียนรู้ต่อเด็กอย่างมาก ดังที่ National Educational Association กล่าวว่า ยิ่งพ่อและแม่เข้ามามีส่วนร่วมต่อการเรียนรู้เด็กเร็วเท่าใด เด็กก็จะประสบความสำเร็จในระยะยาวมากขึ้นเท่านั้น ที่ฟาสแทรคคิดส์ เราไม่ได้เพียงแค่ลงทะเบียนเด็กเท่านั้น แต่เราลงทะเบียนทั้งครอบครัวเลยทีเดียว  จะมีการพูดคุยกับคุณครูเป็นระยะๆเพื่อติดตามผลการเรียนรู้ของเด็กๆ รวมถึงการแสดงวีดีโอบันทัก VDO Presentatioin ของน้องๆ นอกจากจะแสดงให้เห็นความสามารถการนำเสนอและลักษณะการเรียนรู้บทเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว ยังสามารถเป็นความก้าวหน้าของน้องๆได้อีกด้วย

ฟาสแทรคคิดส์ยังช่วยเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จของโรงเรียนและชีวิต ในแต่ละคลาส เด็กๆจะได้มีโอกาสในการพัฒนาความมั่นใจที่จะคิดด้วยตัวของเค้าเอง ในทางของเค้าเอง และแก้ปัญหาด้วยความคิดเค้าเอง หลังจากนั้นก็จะสื่อสารที่ดีที่สุดในรูปแบบของตนเอง

English

At FasTracKids®, we don’t teach your children what to think, we teach them HOW to think. We offer a holistic educational program that actively works to fit you and your child’s individualized needs. Our students are active, engaged participants in classes where they energetically develop their own thoughts and minds. This develops a strong base for future learning and stimulates children’s innate curiosity.

Each classroom session is filled with a variety of activities that are fun with a purpose. Every activity provides all students the opportunity to collaborate and contribute in their own way. Class starts with the teacher laying the foundation for the day’s learning through a rich and in-depth conversation with the students. Following the discussion, the FasTrack® Learning Station presents new information to students. Next, the teacher then asks high level questions to gauge and guide the students’ understanding.

Finally students collaborate together on a variety of projects, exercises and activities to further and deepen their knowledge. This unique method, which we refer to as Educational ZigzaggingSM, ensures that students get the repetition that we know is important for learning but in a much more engaging way than traditional drill and kill methods of teaching. Children can not only discuss what they learned in class, but they can apply their new knowledge to other situations, providing a long lasting advantage.

Progress reports, a FasTracKids Parents website and videos help parents experience their child’s education first hand!

Parents actively play an influential role in their child’s education. The National Educational Association’s spotlight on parent involvement in education confirms that the earlier a parent is involved with their child’s education, the more long-term success the child demonstrates. At FasTracKids, we don’t just enroll children, we enroll families. Progress reports and parent-teacher conferences kFasTracKids Methodologyeep you informed of your child’s progress. While videotapes of your child’s presentation during class time explaining what they learned, allows you to experience their learning firsthand. Finally our Parents Website help us to partner with you to continue the learning at home.

FasTracKids helps prepare your student for success in school and life. Throughout each class session, children are given the opportunity to build the confidence to think on their own and in their own way to creatively solve problems and communicate effectively. This strong foundation will follow them throughout their lives giving them the tools necessary to greatly increase their success.